Bưu điện KHL Dĩ An

  • Mã bưu điện: 825070
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Dĩ An
  • Địa chỉ: Sô´296/1A, Đường ĐT 743 KP Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
  • Điện thoại: 02743790300