Bưu điện Vườn Quốc gia Ba Bể

  • Mã bưu điện: 262934
  • Bưu cục: Bưu điện Vườn Quốc gia Ba Bể
  • Địa chỉ: Thôn Nà Kiêng, Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể
  • Điện thoại: 02093894455