Bưu điện văn phòng VP BĐTP Vũng Tàu

  • Mã bưu điện: 793968
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Vũng Tàu
  • Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: