Bưu điện văn phòng VP BĐTP Bà Rịa

  • Mã bưu điện: 796151
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Bà Rịa
  • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 51, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa
  • Điện thoại: