Bưu điện văn hóa xã Đá Bạc

  • Mã bưu điện: 795430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đá Bạc
  • Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức
  • Điện thoại: 02543.882342