Bưu điện văn phòng VP BĐH Ngân Sơn

  • Mã bưu điện: 262420
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Ngân Sơn
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn
  • Điện thoại: 02093874101