Bưu điện văn phòng Trung tâm Thương mại & Logistics

  • Mã bưu điện: 824865
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Trung tâm Thương mại & Logistics
  • Địa chỉ: Sô´296/1A, Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An
  • Điện thoại: