Bưu điện Bình Chuẩn

  • Mã bưu điện: 824300
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Chuẩn
  • Địa chỉ: Phố khu Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An
  • Điện thoại: 02743787939