Bưu điện văn phòng Giao Thủy

  • Mã bưu điện: 427809
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Giao Thủy
  • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ
  • Điện thoại: