Bưu điện văn phòng BĐTT5

  • Mã bưu điện: 126414
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTT5
  • Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên
  • Điện thoại: