Bưu điện văn phòng BĐTP Tam Kỳ

  • Mã bưu điện: 561245
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTP Tam Kỳ
  • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: