Bưu điện văn hóa xã Xy

  • Mã bưu điện: 522876
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xy
  • Địa chỉ: Thôn Troan Ô, Xã Xy, Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 02333505106