Bưu điện văn hóa xã Xuân Nha

  • Mã bưu điện: 362930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Nha
  • Địa chỉ: Bản Nà Hiềng, Xã Xuân Nha, Huyện Vân Hồ
  • Điện thoại: 01643936033