Bưu điện văn hóa xã Vũ Nông

  • Mã bưu điện: 275800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Nông
  • Địa chỉ: Xóm Lũng Luông, Xã Vũ Nông, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 01293999194