Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thịnh

  • Mã bưu điện: 594070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thịnh
  • Địa chỉ: Thôn An Ngọai, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Thạnh
  • Điện thoại: 02563886228