Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Khê

  • Mã bưu điện: 521916
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Khê
  • Địa chỉ: Thôn Đá Moọc, Xã Vĩnh Khê, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 02333702060