Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Châu

  • Mã bưu điện: 883245
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Châu
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc
  • Điện thoại: 3865001