Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Bình 2

  • Mã bưu điện: 855116
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Bình 2
  • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng
  • Điện thoại: 02723971789