Bưu điện văn hóa xã VHX Long Trường

  • Mã bưu điện: 716300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Long Trường
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9
  • Điện thoại: 02837300011