Bưu điện văn hóa xã VHX Lê Minh Xuân

  • Mã bưu điện: 738301
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Lê Minh Xuân
  • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 02838773889