Bưu điện văn hóa xã VHX Đa Phước

  • Mã bưu điện: 739300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Đa Phước
  • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 02837781334