Bưu điện văn hóa xã VHX Châu Pha

  • Mã bưu điện: 795700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Châu Pha
  • Địa chỉ: Ấp Tân Lễ A, Xã Châu Pha, Huyện Tân Thành
  • Điện thoại: 02543.897948