Bưu điện văn hóa xã Trường Tây

  • Mã bưu điện: 842790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Tây
  • Địa chỉ: Ấp Long Hải, Xã Trường Tây, Huyện Hoà Thành
  • Điện thoại: 0909118486