Bưu điện văn hóa xã Trung Hòa

  • Mã bưu điện: 262430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Nà Đi, Xã Trung Hoà, Huyện Ngân Sơn
  • Điện thoại: 02093877214