Bưu điện văn hóa xã Trừ Văn Thố

  • Mã bưu điện: 823260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trừ Văn Thố
  • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Huyện Bàu Bàng
  • Điện thoại: 02743552439