Bưu điện văn hóa xã Trà Ka

  • Mã bưu điện: 563720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Ka
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Ka, Huyện Bắc Trà My
  • Điện thoại: 01664163601