Bưu điện văn hóa xã Thượng Ân

  • Mã bưu điện: 262360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Ân
  • Địa chỉ: Thôn Nà Hin, Xã Thương Ân, Huyện Ngân Sơn
  • Điện thoại: 02093874057