Bưu điện văn hóa xã Thanh

  • Mã bưu điện: 522809
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh
  • Địa chỉ: Thôn A Ho, Xã Thanh, Huyện Hướng Hoá
  • Điện thoại: 02333505103