Bưu điện văn hóa xã Thanh Hòa VHX

  • Mã bưu điện: 833640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Hòa VHX
  • Địa chỉ: Ấp 8, Xã Thanh Hoà, Huyện Bù Đốp
  • Điện thoại: 02713590111