Bưu điện văn hóa xã Thọ Sơn VHX

  • Mã bưu điện: 831747
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Sơn VHX
  • Địa chỉ: Thôn Sơn Tùng, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng
  • Điện thoại: 02713943030