Bưu điện văn hóa xã Thái Bình Trung

  • Mã bưu điện: 855120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Bình Trung
  • Địa chỉ: Ấp Trung Trực, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng
  • Điện thoại: 02723973635