Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh Trung

  • Mã bưu điện: 872630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh Trung
  • Địa chỉ: Ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò
  • Điện thoại: 02773675002