Bưu điện văn hóa xã Nhị Mỹ

  • Mã bưu điện: 874040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhị Mỹ
  • Địa chỉ: Ấp Bình Nhất, Xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773928100