Bưu điện văn hóa xã Đốc Binh Kiều

  • Mã bưu điện: 871620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đốc Binh Kiều
  • Địa chỉ: Ấp 5 (1012 _ 1449), Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười
  • Điện thoại: 02773963001