Bưu điện văn hóa xã Tâm Thắng

  • Mã bưu điện: 642418
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tâm Thắng
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút
  • Điện thoại: 026133883976