Bưu điện văn hóa xã Sơn Giang

  • Mã bưu điện: 832090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Giang
  • Địa chỉ: Khu phố Bình Giang 2, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long
  • Điện thoại: 02713756000