Bưu điện văn hóa xã Quế Long

  • Mã bưu điện: 563160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quế Long
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quế Long, Huyện Quế Sơn
  • Điện thoại: 0909329603