Bưu điện văn hóa xã Phước Sơn VHX

  • Mã bưu điện: 831890
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Sơn VHX
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Sơn, Huyện Bù Đăng
  • Điện thoại: 01639195195