Bưu điện Bù Gia Mập

  • Mã bưu điện: 832350
  • Bưu cục: Bưu điện Bù Gia Mập
  • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập
  • Điện thoại: 02713760770