Bưu điện văn hóa xã Phước Nghĩa

  • Mã bưu điện: 591790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Nghĩa
  • Địa chỉ: Thôn Hưng Nghĩa, Xã Phước Nghĩa, Huyện Tuy Phước
  • Điện thoại: 02563633774