Bưu điện văn hóa xã Hòai Xuân

  • Mã bưu điện: 593220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòai Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Trung 2, Xã Hoài Xuân, Huyện Hoài Nhơn
  • Điện thoại: 02563563067