Bưu điện văn hóa xã Phùng Chí Kiên

  • Mã bưu điện: 163270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phùng Chí Kiên
  • Địa chỉ: Thôn Long Đằng, Xã Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào
  • Điện thoại: 947143