Bưu điện văn hóa xã Phú Vang

  • Mã bưu điện: 933740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Vang
  • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Phú Vang, Huyện Bình Đại
  • Điện thoại: 02753855588