Bưu điện văn hóa xã Phú Văn

  • Mã bưu điện: 832031
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Văn
  • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập
  • Điện thoại: 0975449150