Bưu điện văn hóa xã Phú Thuận B

  • Mã bưu điện: 872280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thuận B
  • Địa chỉ: Ấp Phú Lợi B, Xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự
  • Điện thoại: 02773580001