Bưu điện văn hóa xã Phú Lạc

  • Mã bưu điện: 802380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Lạc
  • Địa chỉ: Thôn Lạc Trị, Xã Phú Lạc, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 02523851444