Bưu điện văn hóa xã Phan Đình Phùng

  • Mã bưu điện: 163230
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Đình Phùng
  • Địa chỉ: Thôn Kim Huy, Xã Phan Đình Phùng, Thị xã Mỹ Hào
  • Điện thoại: 943789