Bưu điện văn hóa xã Nhơn Tân

  • Mã bưu điện: 592250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Tân
  • Địa chỉ: Thôn Nam Tượng 1, Xã Nhơn Tân, Huyện An Nhơn
  • Điện thoại: 02563837317