Bưu điện văn hóa xã Nguyên Phúc

  • Mã bưu điện: 262120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyên Phúc
  • Địa chỉ: Thôn Quăn, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông
  • Điện thoại: 02093850355