Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hiệp

  • Mã bưu điện: 162930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hiệp
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Xá, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ
  • Điện thoại: 963146